Bestyrelsen for ”Foreningen Holstebro Arbejdsgruppe”.

Kirsten Pelpola, formand

Annette Burén, næstformand

Signe Holm, kasserer

Lone Kristensen, sekretær

Sonja Henriksen, bestyrelsesmedlem

Suppleanter:

Lisbeth Nygaard

Else Madsen

Birgit Pii

Kontaktpersoner:

Kirsten Pelpola: kirstennygaardstruve@yahoo.dk
Signe Holm: rsholm1@gmail.com