Mikrolån

Mikrolån til kvinder i Indien gør en stor forskel.

I 2015 gav Holstebro Arbejdsgruppe som et forsøg mikrolån til 5 kvinder i Indien. Kvinderne skulle etablere egen forretning, så de derved kunne forsørge familien.

Kvinder, der er interesserede i mikrolån, mødes i grupper en gang om måneden. Her får de undervisning i økonomi, forretningsdrift, drøfter muligheder mm., og når de er egnede til det, kan de få et lån til at starte en virksomhed. Nogle af dem har ingen uddannelse, men kan måske passe nogle køer eller geder, andre kan starte en virksomhed op. De får først et lån på 15.000 Rs. (1.500 DKK). Når det er betalt tilbage, kan de få et nyt lån.

Det er et meget godt princip, at det er lån, som skal betales tilbage, så andre også kan få gavn af lånet. Hvis de får pengene som gave, skaber det misundelse hos de andre i landsbyen.

Det var det, der skete, da man prøvede at give en ged eller en ko til en familie. Det viste sig at være en dårlig ide. De kan i stedet få et lån til en ged eller en ko.

Vijayarani

Repræsentanter for Holstebro Arbejdsgruppe har besøgt nogle af de kvinder, som gruppen har givet mikrolån, bl.a. Vijayarani.

Vijayarani har en søn og en datter, og hendes mand har arbejdet i en butik. Hans indkomst var meget lille, og de havde problemer med at skaffe de daglige fornødenheder.

Da der blev dannet en selvhjælpsgruppe i landsbyen, kom hun med i gruppen. Hun blev meget begejstret for at være med, og de andre kvinder valgte hende som leder af gruppen. De mange gruppemøder og samværet med de andre kvinder i gruppen gav hende mod og indsigt til at starte en forretning.

Hun fik et lille lån og åbnede en morgencafé med riskager og pandekager. Om eftermiddagen solgte hun rismel.Salg af rismel blev en så stor succes, at hun fik et lån på 1500 kr. til at købe riskværne for, og hun åbnede sin egen butik. Rismelet blev pakket i små pakker, som blev solgt til de faste kunder, men hun solgte også rismel til butikker i området. Samtidig ansatte hun sin mand i forretningen. Hun udvidede sortimentet, så hun nu også sælger sodavand og mælkepulver, og hun viste os stolt sit nyerhvervede køleskab.

Forretningen går nu så godt, at de har fået råd til at købe et lille stykke jord og bygge et lille hus.

Der er stor efterspørgsel på deres rismel, og hun har nu søgt om et større lån, så forretningen kan udvides, og der kan købes nye maskiner.

De har en god indkomst, og deres børn kan nu få en god uddannelse.

Seethalakshimi

Seethalakshimi bor i samme landsby som Vijayarani. Hun har to børn, og hendes mand arbejder som skrædder i en butik. Indkomsten var ikke stor, så han arbejdede også i sin fritid som skrædder.

Da der i landsbyen blev dannet en selvhjælpsgruppe, kom hun med her. Hun kom regelmæssigt til møderne og fulgte nogle af de forskellige kurser, som kvinderne i gruppen blev tilbudt, og det motiverede hende til at starte sin egen forretning. Hun kom med på et sykursus, og samtidig fik hun diplomuddannelse som kosmetolog. Hendes moderne tøj blev meget efterspurgt, men det var svært for hende at drive forretning. Hun ansatte derfor en medhjælper på fuld tid.

Samtidig med, at hun havde sin systue, åbnede hun en mindre skønhedssalon i bagbutikken. Seethalakshimi er fortsat med i selvhjælpsgruppen, hvor hun kan hjælpe de andre medlemmer. Samtidig søger hun nye lån og har planer om at ansætte flere kvinder i sin forretning.

Holstebro Arbejdsgruppe har givet 256 mikrolån.

Alle iværksætterkvinders historie er solstrålehistorier, og Holstebro Arbejdsgruppe har fortsat succesen med at formidle, at flere kvinder får et mikrolån, og nu omfatter projektet 256 mikrolån til kvinder i Indien.

Nogle af kvinderne har ansat 4 – 5 andre kvinder i deres virksomhed, så det breder sig som ringe i vandet.

Et mikrolån er på 3.000 – 5.000 DKK.Kontaktperson Signe Holm. E-mail: rsholm1@gmail.com

En gruppe kvinder mødes som forberedelse til at få et mikrolån.
Kvinderne fra landsbyen mødes.
Vijayarani fik mikrolån til sin produktion af rismel.
Vijayarani sammen med sin mikrolån-gruppe.
Seethalakshimi i sin systue.
Seethalakshimi har en skønhedssalon i bagbutikken.