Støttemedlemskab

Ingen af de indsamlede midler går til administration. Derfor har vi brug for støttemedlemmer.

Et medlemskab koster 100 kr. om året.

Kontingentet bruges til de nødvendige administrationsudgifter, f.eks. bankgebyrer og udgifter til MobilePay.

Oplys navn, adresse og email-adresse til Signe Holm, rsholm1@gmail.com .

Beløbet 100 kr. kan betales med MobilePay 426004 mærket ”kontingent” eller overføres til Holstebro Arbejdsgruppes konto: 7500 7027800 (Hvidbjerg Bank).